Gạo tám dẻo Lào

Loại gạo : Gạo tám
Trọng lượng (g) : 1000
Tỷ lệ tấm : Đang cập nhật
Xuất xứ : Lào
Giá: Liên hệ