Tag: gạo tám Lài

Gạo tám Lài

Loại gạo: Gạo tám Xuất xứ: Miền Nam Trọng lượng (g): 1000 Tỷ lệ tấm: 5%.